Parduotuvės taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1 Savangia.com internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės taikomos, Klientui teikiant užsakymą internetinėje Savangia.com parduotuvėje.

1.2 Savangia.com turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3 Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Savangia.com kol jis nepatvirtina, jog yra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas susipažino su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakydamas prekes, jis uždeda varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspaudžia „Patvirtinti užsakymą“.

1.4 Savangia.com neprisiima atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

Privatumo politika

2.1 Užsakydamas prekes iš Savangia.com Parduotuvės, Klientas atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2 Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.3 Savangia.com patvirtina, jog Kiento pateikti duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Savangia.com įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Savangia.com partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.4 Klientas, užsakydamas prekes Savangia.com Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Savangia.com atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.5 Baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie jo duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Savangia.com neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

 

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1 Klientas, apsilankęs Savangia.com Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

3.2 Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti (žr.2.1 punktą): savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną, elektroninį paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi, pristatant užsakytas prekes.

3.3 Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Patvirtinti užsakymą Klientas gali tik tada, kai pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis.

3.4 Klientui pateikus užsakymą, klientas elektroniniu paštu gauna sąskaitą faktūrą išankstiniam apmokėjimui. Kai tik bus gautas kliento apmokėjimas, elektroniniu paštu klientas gaus laišką, kuriame bus informacija apie užsakymo vykdymą.

3.5 Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Savangia.com. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Savangia.com. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Savangia.com yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Savangia.com gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

3.6 Pranešimo Savangia.com apie apmokėjimo gavimą momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Savangia.com vykdymo pradžios momentu.

3.7 Po apmokėjimo gavimo, užsakymas yra tikslinamas, dėl nenumatytų priežasčių (susidubliavus tuo pačiu momentu užsakomam produktui keliose užsakymuose ir t.t.) sandėlyje nebesant užsakyto produkto, klientas yra informuojamas, o už prekę sumokėta suma yra grąžinama į pirkėjo sąskaitą (į sąskaitą iš kurios gautas apmokėjimas). Po to užsakymas yra patvirtinamas, ruošiamas išsiuntimui. Išsiuntus siuntinį, siuntinio numerį klientas gali matyti pastabose.

3.8 Kai daromas išankstinis užsakymas, jis gali trukti iki 3 savaičių.

3.9  Individualūs užsakymai nėra grąžinami atgal, juos gavę klientai visiškai atsako už tolimesnį jų panaudojimą.

 

Garantiniai įsipareigojimai

4.1 Savangia.com parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba elektroniniu paštu Savangia.com, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Savangia.com ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Savangia.com per su Klientu suderintą terminą įsipareigoja trūkumus pašalinti, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

4.2 Savangia.com įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

4.2.1 perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

4.2.2 pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį bei asortimentą.

4.2.3 tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Savangia.com įsipareigoja pateikti visus į komplektą įeinančius daiktus.

4.3 Savangia.com nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės matomos internetiniame puslapyje savo spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

 

Apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1 Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės kaina nurodoma be pristatymo mokesčio.

5.2 Už užsakytas prekes Klientas atsiskaito, naudodamasis elektronine bankininkyste arba sumoka grynaisais pinigais (banko padalinyje atlikdamas išankstinį pavedimą (komisiniai mokesčiai pagal bankų įkainius)).

5.3 Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Savangia.com gavus apmokėjimą už prekes.

 

Prekių pristatymas

6. Prekių pristatymo terminas:  iš anksto užsakomos prekės pristatomos iki 3 savaičių  po užsakymo patvirtinimo, prekės kurios yra sandėlyje pristatomos iki 7 dienų. Išimtinais atvejais gali vėluoti, jei taip atsitinka ši informacija pateikiama pirkėjui.

6.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, kurie yra nurodyti Interneto svetainėje. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

6.2. Pirkėjas užsisakytas prekes gali priimti pats, pateikdamas galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą) arba užsakymo metu nurodytas kitas asmuo, kuris pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą jas pristatančios įmonės atstovui.

6.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių, jam yra taikomos prekių atsiėmimo taisyklės, su kuriomis galima susipažinti ČIA. Paštu siunčiamų siuntų kaina:
– siuntos, kurios svoris iki 500g, pristatymas paštu Lietuvoje kainuoja 2.00 Eur.;
– siuntos, kurios svoris nuo 500g iki 2 kg, pristatymas Lietuvoje kainuoja 2.00 Eur.
– jei prekių krepšelio svoris viršija 2 kg, siuntos kaina bus tikslinama atskirai.

6.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Omniva paštomatų, jam yra taikomos prekių atsiėmimo taisyklės, su kuriomis galima susipažinti ČIA.

6.5.

6.6.

6.7. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju bei pranešti dėl pasikeitusių pristatymo terminų. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą šalių sutartą terminą, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir reikalauti grąžinti visos sumokėtos sumos.

6.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.9. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą arba jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes bei jų pristatymą, prekės grąžinamos Pardavėjui, prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra nutraukiama, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius Pardavėjui taikomus banko mokesčius bei prekių pristatymo mokestį.

6.10. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, o Pirkėjas nebuvo už prekes sumokėjęs, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui ir prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra nutraukiama.

 

Prekių grąžinimas

7.1 Netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra gamyklinis brokas, Savangia.com įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Susisiekti su Savangia.com ir pranešti apie tai būtina per 2 darbo dienas nuo siuntos gavimo.

7.2 Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas galimas tik Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis. Šia galimybe klientas gali pasinaudoti per 2 dienas nuo prekių gavimo ( t.y. pasirašymo prekių gavimo dokumente). Prekės pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.

7.3 Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės:

– nebuvo naudojamos. Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta;

– nepažeistos prekių vartojamosios savybės. Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos (prekė turi likti su visomis etiketėmis);

– jei prekė susideda iš kelių dalių, grąžinant turi būti išlaikytas pirminis komplektiškumas.

7.4 Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu.

7.5 Grąžindamas prekes visais atvejais Klientas privalo pateikti Savangia.com prekių įsigijimo dokumentus, t.y. sąskaitą faktūrą.

7.6 Klientui grąžinama sumokėta suma, neįskaičiuojant kainos už pristatymą.

7.7 Prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šių Taisyklių 8.3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir Savangia.com pirktų ir grąžinamų prekių gavimo.

7.8 Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos. Šios sąlygos skelbiamos kiekvienos akcijos metu.

7.9 Jei prekei buvo atlikti individualūs pakeitimai kliento pageidavimu (keistas bendras gaminio ilgis, rankovių ilgis, pritaikytas dydis pagal pageidavimą, siaurinimas ir visi kiti bet kokio tipo keitimai)- prekei grąžinimas netaikomas.

 

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Savangia.com vyksta valstybine kalba.